Badanie EEG

Badanie elektroencefalograficzne - EEG: to nieinwazyjna metoda rejestracji i diagnostyki czynności bioelektrycznej mózgu. Badanie EEG jest nieinwazyjne i bezbolesne.Celem badania EEG jest dokonanie detekcji, wzmocnienia i rejestracji czynności bioelektrycznej generowanej przez mózg przy użyciu elektrod połączonych z aparaturą zwaną elektroencefalografem. W praktyce klinicznej, w zależności od potrzeb diagnostycznych, wykonuje się kilka rodzajów badań EEG:

  • Standardowe badanie EEG
  • Badanie EEG po całonocnej deprywacji snu
  • Badanie EEG we śnie

Aparatura EEG

Badania są wykonywane przy pomocy specjalistycznego sprzętu EEG DigiTrack wyprodukowanego przez polską firmę ELMIKO (www.elmiko.pl). Aparat EEG DigiTrack posiada wszelkie wymagane certyfikaty techniczne oraz jest sprzętem najwyższej klasy diagnostycznej.

Czytaj dalej