Pracownia Badań EEG

Dr n. med. PIOTR DROPKO

Licencja EEG nr 183 (od 1995 r.)

O mnie

 

Jestem z wykształcenia psychologiem, studia uniwersyteckie ukończyłem na Wydziale Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie. Promotorem mojej pracy magisterskiej był prof. dr hab. n. hum. M. Klimkowski. Z problematyką badań neurofizjologicznych zetknąłem się podczas studiów. Po studiach zacząłem szkolenia w tym kierunku.

Na początku odbyłem indywidualne szkolenie z elektroencefalografii klinicznej dorosłych pod kierownictwem dr n. przyr. B. Darwaja, w Pracowni EEG Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8.

Kolejne szkolenia z elektroencefalografii klinicznej w zakresie diagnostyki dzieci miały miejsce w Pracowni EEG Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie pod kierownictwem dr. n.med. M. Pakszys i dr. n. przyr. G. Rusek.

W roku 1995 spełniając kryteria Komisji ds. Licencji Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej (udokumentowane szkolenia kliniczne, samodzielne opisanie min. 5000 zapisów EEG), uzyskałem licencję EEG (nr 183) potwierdzającą kompetencje w zakresie samodzielnej oceny i analizy zapisów EEG.

W 2000 r. obroniłem na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie pracę doktorską, której promotorem był prof. dr hab. med. Z. Stelmasiak (Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii UM w Lublinie).

Pracuję na stanowisku Kierownika Pracowni EEG Kliniki Neurologii UM w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8. W ramach swoich obowiązków zawodowych prowadzę zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego UM w Lublinie w zakresie elektroencefalografii oraz biorę corocznie udział w konferencjach i zjazdach naukowych związanych z diagnostyką neurofizjologiczną, niekiedy prezentując zagadnienia diagnostyki EEG lub będąc współautorem doniesień naukowych.

Współpracuję także jako wykładowca w Ośrodku Kształcenia Medycznego Akson (www.akson.net.pl), posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, w której są szkoleni przyszli elektoencefalografiści.


 

 

Przynależność do Towarzystw Naukowych: Zainteresowania:
  • Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej
  • Polskie Towarzystwo Neurologiczne
  • Polskie Towarzystwo Epileptologiczne
  • chrześcijaństwo
  • filozofia
  • taniec
  • fotografia

Dr n. med. Piotr Dropko
tel. +48 695 59 86 84