Pracownia Badań EEG

Dr n. med. PIOTR DROPKO

Licencja EEG nr 183 (od 1995 r.)

Przebieg badania

Badanie EEG wykonywane jest zgodnie z międzynarodowym standardem rozmieszczania elektrod, zwanym układem 10-20. Zgodnie z tym standardem na głowie pacjenta umieszcza się w odpowiednich miejscach elektrody, które następnie łączy się ze wzmacniaczem biologicznym i wówczas sygnał bioelektryczny jest wyświetlany na monitorze aparatu EEG oraz rejestrowany na twardym dysku komputera.

Badanie EEG wykonuje się w pozycji leżącej lub siedzącej (w zależności od indywidualnych możliwości pacjenta). W trakcie badania pacjent ma zamknięte oczy i wykonuje polecenia personelu związane z realizacją badania. Osoba badana leży spokojnie, nie napina mięśni, nie porusza się, nie rozmawia podczas badania.

W trakcie badania EEG wykonuje się metody aktywacyjne:

  • Fotostymulacja (FS) – polega na ekspozycji z odległości około 20-30 cm od oczu osoby badanej zmiennego, rytmicznego bodźca stroboskopowego
  • Hiperwentylacja (Hv) – polega na wykonywaniu przez 3 minuty pogłębionych oddechów
  • Reakcja zatrzymania (O-Z) – polega na kilkusekundowym otwarciu a następnie zamknięciu oczu.

Po zakończeniu badania EEG z głowy pacjenta zdejmuje się czepek, elektrody i pacjent może już opuścić Pracownię EEG.

Dr n. med. Piotr Dropko
tel. +48 695 59 86 84