Pracownia Badań EEG

Dr n. med. PIOTR DROPKO

Licencja EEG nr 183 (od 1995 r.)

Wskazania do wykonania badania EEG

 • Diagnostyka padaczki (epilepsji)
 • Ocena dynamiki zapisu EEG w trakcie leczenia padaczki i przy próbie odstawienia leków przeciwpadaczkowych
 • Drgawki
 • Utraty przytomności
 • Omdlenia
 • Bóle głowy, migrena
 • Zawroty głowy
 • Urazy czaszkowo-mózgowe (i ich następstwa)
 • Udary mózgu (i ich następstwa)
 • Zaburzenia snu (trudności z zasypianiem, budzenie się w nocy, moczenie nocne, lęki, koszmary senne, bezdech senny)
 • Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci
 • Zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koncentracji uwagi, stany lękowe
 • Zaburzenia funkcji poznawczych i procesów uczenia się (trudności szkolne)
 • Nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
 • Badanie diagnostyczne przed treningami EEG-Biofeedback

Dr n. med. Piotr Dropko
tel. +48 695 59 86 84