Pracownia Badań EEG

Dr n. med. PIOTR DROPKO

Licencja EEG nr 183 (od 1995 r.)

Wynik badania EEG

Analizę i interpretację zapisu EEG może dokonać doświadczony elektroencefalografista (osoba posiadająca Licencję Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej - PTNK).

Główne zadania elektroencefalografisty polegają na:

  • rozpoznaniu i ocenie merytorycznej poszczególnych kształtów fal, czy wzorów czynności bioelektrycznej, które mają znaczenie diagnostyczne (np. iglice, fale ostre, fale wolne delta i theta, napadowe wyładowania, PLED, FIRDA, OIRDA, BSA, TW, zmiany periodyczne),
  • określeniu lokalizacji poszczególnych fal lub wzorców czynności bioelektrycznej,
  • określeniu stopnia rozwoju czynności podstawowej (szczególnie w przypadku badań EEG wykonywanych u dzieci),

 

W interpretacji zapisu EEG ważne są takie czynniki jak:

  • osobniczy typ zapisu EEG przed chorobą (uwarunkowany genetycznie),
  • dotychczasowa historia zdrowia,
  • rodzaj procesu chorobowego i jego ewolucja,
  • czas trwania choroby,
  • wiek,
  • stan świadomości, poziom czuwania, homeostaza ustroju.

 

Zgodnie z ogólnym prawem biologii możemy oczekiwać, że w tzw. zdrowej populacji 5% zapisów EEG będzie odbiegało od „normy", tymczasem odsetek ten sięga kilkunastu procent. Oznacza to, że w życiu osobniczym działają w sposób mniej lub bardziej uchwytny różne czynniki modyfikujące czynność bioelektryczną mózgu, bez uświadomionych czy rozpoznanych objawów chorobowych.

Wyniki badań EEG zawsze są częścią panelu badań diagnostycznych indywidualnie dobranych dla każdego pacjenta. Orzeczenie o nieprawidłowościach w zapisie EEG nie oznacza automatycznie rozpoznania choroby.

Dr n. med. Piotr Dropko
tel. +48 695 59 86 84